اخبار صنعتی

  • How to Tow a Trailer Safely

    چگونه یک تریلر را ایمن بکسل کنیم

    چگونه یک تریلر را ایمن بکسل کنیم 10 نکته منطقی برای بکسل کردن تریلر بیایید با روش های صحیح یدک کشی تریلر شروع کنیم.1. انتخاب تجهیزات مناسب داشتن ابزار مناسب برای کار در بکسل بسیار مهم است.ظرفیت وزن وسیله نقلیه و تجهیزات شما باید به اندازه ای باشد که ...
    ادامه مطلب